Rockfon Mono Akustikputssystem

  • Rockfon Mono är ett akustikputssystem bestående av akustikputs applicerad på en skivabsorbent.
  • Systemet är framtaget för att svara mot krav på god ljudabsorbtion.
  • Skivskarvarna spacklas och slipas innan ytan putsas.
  • Systemet utföres med fin struktur.
  • Systemet monteras dikt eller pendlas.
  • Systemet ger en skarvfri yta
  • Skador är lätt att reparera
  • www.rockfon.se