Sidacoustic Akustikputs


  • .Sidacoustic Akustikputs appliceras genom sprutning och ger en helt skarvfri yta
  • Är en akustikputs för ljudreglering inomhus
  • Används i tak och på vägg.
  • Gör det möjligt att ljudreglera välvda tak.
  • Kan användas i i de flesta offentliga inomhusmiljöer.
  • Putsen kan genomfärgas i de flesta kulörer.
  • Skador är lätt att reparera.

Föreskrives:
Sidacoustic Akustikputs Alt.1 5 kg/kvm (5-6 mm)
                                        Alt.2 8kg/kvm (10-12 mm)

Putsen är brandklassad (brandklass 1)